Temadag 2017

Rygestopbasens årlige temadag afholdes i år den 28. november 2017 i auditoriet på Bispebjerg Hospital. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Program for dagen samt tilmelding kommer senere på året.

Kurser 2017

Rygestopbasen udbyder i oktober 2017 to workshops i analyser af rådata. Formålet er, at kommunerne og rygestopenhederne kommer i gang med at bruge egne rådata som redskab i hverdagen. De to workshops arbejder med rådata ud fra to forskellige perspektiver:

Workshop nr. 1: ’Hvordan anvendes data fra RSB i praksis?’

Den 3. oktober på Bispebjerg Hospital fra kl. 9.30 til kl. 15.30

Her skal deltagerne introduceres til og arbejde med rådata med fokus på at forbedre rygestopindsatsen. Vi arbejder med data for at kunne stille spørgsmål til de metoder og tilgange, som bliver anvendt og sammenholder dem med resultaterne:

Hvordan er resultaterne i forhold til kvalitetsmålene? Hvordan kan vi forbedre det? Forskning viser, at køn kan have en betydning – hvad viser de konkrete tal for enheden? Skal det have betydning for sammensætningen af kurserne? Forskning viser, at fremmødegange har betydning for fortsat røgfrihed – hvad viser de konkrete tal, og hvilken betydning skal det have? Hvordan ser det ud med tilfredsheden? Er røgfrie mere tilfredse end de deltagere, der forbliver rygere? Hvad skal gøres for at ændre på det? Det er bare nogle af de spørgsmål, deltagerne kan stille til data.

Workshoppen begynder med en introduktion til rådata, hjælpeværktøjer og hvad man skal være opmærksom på i analyserne. Derefter er det deltagerne selv, der skal arbejde med deres egne rådata. For at få størst muligt udbytte af workshoppen skal deltagerne i tilmeldingen skrive, hvilke spørgsmål de er nysgerrige på og derfor ønsker at undersøge. Der er frit valg i forhold til emner, for det er deltagerne, der skal blive klogere på egen praksis. Vi ser, om der er emne-sammenfald mellem de indkomne spørgsmål. Vi tager derfor måske nogle af spørgsmålene i plenum eller i mindre grupper. Vi er to undervisere til at hjælpe deltagerne med at tage fat på rådata.

For at deltage i kurset skal du have kompetencer i Excel på almindeligt brugerniveau og have lyst til selv at arbejde med rådata. Hvis du har en talknuser ansat i din kommune, er du velkommen til at tage vedkommende med. Da der er begrænset antal deltagere på workshoppen, må der kun være to personer tilmeldt fra hver enhed.

Du kan finde et program for workshoppen her. Programmet er vejledende, fordi vi lægger stor vægt på, at vi tager de emner op, som deltagerne har behov for gennem dagen.

Workshoppen koster 150 kr. pr. deltager. Tilmeldingsfrist er den 26. september 2017, og du kan tilmelde dig workshop nr. 1 her.

Workshop nr. 2: ’Hvordan produceres ledelsesinformation ved brug af data fra RSB?

Den 4. oktober på Bispebjerg Hospital fra kl. 9.30 til kl. 15.30

Her skal deltagerne introduceres til og arbejde med rådata med fokus på at producere ledelsesinformation – uanset om der er tale om en politisk ledelse eller en virksomhedsledelse. Vi arbejder med data for at kunne kommunikere resultater af den enkelte rygestopindsats. Det kan være ud fra følgende spørgsmål:

Har enheden fat i den rigtige målgruppe, og hvad betyder det for prioriteringen af ressourcer? Der opnås gode resultater med nikotinsubstitution og rygetrangsreducerende medicin – hvad betyder det for enhedens indsats? Hvordan ligger enhedens resultater i forhold til landsgennemsnittet eller i forhold til tidligere? Hvorfor det går dårligere eller bedre? Hvad gør vi anderledes eller på samme måde, og hvad kunne det betyde for allokering af ressourcer? Det er bare nogle af de spørgsmål, deltagerne kan undersøge i rådata.

Workshoppen begynder med en introduktion til rådata, hjælpeværktøjer og hvad man skal være opmærksom på i analyserne. Derefter er det deltagerne selv, der skal arbejde med deres egne rådata. For at få størst muligt udbytte af workshoppen skal deltagerne i tilmeldingen skrive, hvilke spørgsmål de er nysgerrige på og derfor ønsker at undersøge på workshoppen. Der er frit valg i forhold til emner, for det er deltagerne, der skal blive klogere på egne rådata. Vi ser, om der er emne-sammenfald mellem de indkomne spørgsmål. Vi tager derfor måske nogle af spørgsmålene i plenum eller i mindre grupper. Vi er to undervisere, som vil hjælpe deltagerne med at tage fat på rådata.

For at deltage i kurset skal du have kompetencer i Excel på almindeligt brugerniveau og have lyst til at selv at arbejde med rådata. Hvis du har en talknuser ansat i din kommune, er du velkommen til at tage vedkommende med. Da der er begrænset antal deltagere på workshoppen, må der kun være to personer tilmeldt fra hver enhed.

Du kan finde et program for workshoppen her. Programmet er vejledende, fordi vi lægger stor vægt på, at vi tager de emner op, som deltagerne har behov for gennem dagen.

Workshoppen koster 150 kr. pr. deltager. Tilmeldingsfrist er den 26. september 2017, og du kan tilmelde dig workshop nr. 2 her.

Du er her: Hjem Kurser og temadag